Organisasyon ng kabataan

Asosasyon para sa kabataan

May boses ang bawat isa.

Binibigyan ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon, sa pamamagitan ng Local Youth Development Office, ng karapatang makapagpartisipa sa pamamahala, pagbabalangkas ng polisiya at mga proyektong tutugon sa karaingan at kalagayang magpapaunlad sa sektor ng kabataan.Gawin nating tama ang bawat pagkilosIlagay natin sa proseso ang bawat naisng sa gayon hakbang hakbang nating tatahakin ang higit pang maunlad na bayan nating minamahal.Maging organisado at sistematikoMagparehistro ng inyong organisasyon!!Download nyo po yun form mula dito: https://drive.google.com/…/1fKaivIGhsltwCDZa0loZDfrhdPu…

Makipagugnayan sa LYDO/Kabataang Guimbanians para sa inyong mga katanungan at maaari din po kayong magtanong sa ating information officer.