PESO Guimba Honey Wy Sarte nangunguna sa paghahanap ng trabaho para sa mamamayan ng Guimba.Programang Jobs generation ng ating Mayor Boyong Boyong Dizon kung saan maghahanap kami ng mga trabahong makatutulong sa ating mga kababayan.