Sa tagalog: hindi kailanman tatalikod at ipagpapatuloy ang pagsisiguro na ligtas ang ating pamilihang bayan para sa mamamayan ng guimba at mga karatig na bayan.

Ito ang gabay at utos mula sa ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon kung kayat regular na isinasagawa ng disinfection team ang pagsasanitize ng ating palengke. Paninindigang mapanatili na Covid 19 free ang mga pook na madalas puntahan ng ating mga kababayan.

#GuimbaKongMahal