Turn over ng mga makabagong kagamitan at ilan pang mga bagay na kinakailangan sa rescue at disaster response operations pinangunahan ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon.

Ipinagkaloob na ng ating Mayor sa MDRRMO ang pangangalaga sa mga naturang kagamitan at kanyang sinambit na “mahalagang may mga gamit tayo na angkop sa mga klase ng pagresponde sa bawat emergency situation at kapwa mahalaga na pakaingatan ang mga gamit na ito sapagkat kaban ng bayan ang ating ipinupuhunan upang sa gayon ay makatugon tayo sa pangangailangan ng ating mamamayan”.

Para sa bayan at mamamayan
#ResiliencyCapabilityBuildUp
#GuimbaKongMahal