TUPAD program ng DOLE at LGU na nagbigay ng oportunidad sa mga kwalipikadong aplikante na magkaroon ng pagkakakitaan umusad na sa iba’t-ibang barangay.

Paghahawan sa masusukal na pook ng barangay, paglilinis ng kapaligiran, pagtatanim sa mga tiwangwang na lupa at iba pang gawaing pangkalikasan, yan ang unang bugso ng kanilang pagganap sa tungkulin. Tunay ngang kapakipakinabang ang programang Ito hindi lamang sa mga indibidwal na manggagawa kundi pati na rin sa kalikasan.

Progresibong kaisipan ng Dakilang PANDAY Mayor Jose “Boyong Boyong” Dizon, na dalhin ang bayan sa kaunlarang pangkalahatan. Salamat sa DOLE TUPAD project, na sumusuporta sa magandang adhikain ng Pamahalaang Bayan.

#BayangMayDisiplina 👌
#SulongGuimbaKongMahal 💚