Pagpapalakas pang lalo ng ating kakayahan sampu ng ating mga ka-partner sa serbisyo publiko.
Nitong umaga ang ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon, sa pamamagitan ng MDRRMO at MO, ay nagbigay sa Lokal na PNP at BFP ng Trauma Kit Bag kasama na ang buong kagamitan para sa mga kagyat na pagresponde.
Ang trauma kit bag ay esensyal na gamit sa mga emergency situation lalo na ang pagresponde sa aksidente.
Serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan ang aming hatid. Malasakit sa ating kababayan ang idinagdag ng ating Mayor sa aming sinumpaang tungkulin.