Bukas na pagpupulong upang pagusapan ang mga issues and concers na kinakaharap ng team kalusugan.

Binibigyang laya ng ating Punong Lingkod Bayan Jose Boyong Boyong Dizon ang mga head of offices na pagusapan at balangkasin ang mga hakbang. Kanyang pinamumunuan ang bawat team upang higit na mapabilis at lalo pang maging responsive ang serbisyong ibinibigay ng pamahalaang lokal.

Napagusapan ang mga kinakailangan katulad ng paghiling sa Sanguniang Bayan ng isang Ordinansa upang maregularisa ang pagbebenta ng sigarilyo malapit sa mga paaralan, price control measure sa pagkain at mga gamot upang mapigilan ang pagsasamantala ng mga namumuhunan kung mayroon man, mga training na kinakailangan bilang pagsunod sa patakaran nagtatakda ng minimum requirements katulad ng training para sa ambulance driver at nurse na sasampa sa ating mga ambulansya upang mangalaga sa mga pasyenteng lulan nito, birth plan upang maiwasan ang panganganak sa sasakyan sapagkat kinakailangang nasa isang pasilidad na ang pasyente para manganak tanda ng kahandaan ng ating response and medical services responsiveness o pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan.

Ilan lamang ang mga ito sa pinaguusapan at isinusumite sa ating Punong Bayan upang idirehe o gabayan ang bawat isa para sa mas epektibong paggawa.

#NagsusulongNgKapakananNgMamamayan
#HealthTeamResponsiveness
#GuimbaKongMahal