Sa bawat sandali at sa lahat ng pagkakataon, kapag may mangangailangan ng tulong, ang Market Marshalls ay laging tutugon.

Maginhawa at ligtas ang mga mangangalakal at mamimili dahil na rin sa masigasig na pagtupad ng task force palengke sa kanilang tungkulin. Ito ang magandang resulta ng pagkakatalaga sa kanila ni Mayor Jose “Boyong Boyong” Dizon, bunsod ng marubdob na hangaring protektahan ang mamamayan sa lahat ng uri ng panganib at kapahamakan higit lalo sa sentro ng kalakalan kung saan may pinaka malaking tsansa ng COVID local transmission kung sakali man na mayroong kapabayaan.

Hanggat may mga taong tunay na nagmamalasakit ang ating Bayan ay tiyak na ligtas sa panganib.
Huwag po sana nating sayangin ang kanilang mga sakripisyo. Ang ating pagtalima sa mga regulasyon at patakaran ay malaking tulong para sa ikapagtatagumpay ng hangarin ng ating mga lingkod bayan.

#BayangMayDisiplina 👌
#GuimbaKongMahal 💚