plaza photo

Mahalagang paalala sa mga bumibisita sa ating Munisipyo at Plaza

Huwag po tayong magkakalat o magtatapon ng basura sa Plaza man o sa kalsada. May mga basurahan po tayong nakapwesto sa paligid ng Plaza. Ituro po natin sa mga bata ang wastong pagtatapon ng ating mga basura o pinagkainan bilang ambag po natin sa ikalilinis ng ating bayan. Parati pong magsuot ng facemask. Mandatory po continue reading : Mahalagang paalala sa mga bumibisita sa ating Munisipyo at Plaza