Final drug clearing process photo

Final drug clearing process

Para ma declare na drug free facility ang ating piitan. Joint undertaking ng mga ahensya mula sa MADAC at MPOC. Nagsisiguro na ligtas ang ating pamayanan. Nagsusulong ng Guimba Kong Mahal #MunicipalityofGuimba #GuimbaKongMahal