Suporta ng pamahalaang lokal sa sektor ng kababaihan ay lubos at naglalayong dire diretsong isinusulong ang kapakanan at kabuhayan ng ating mga kababayan sa hanay ng kababaihan.
Sa pagtatapos ng kanilang pagpupulong ay simbolikong ibinukas ang mga puting payong na nagrerepresenta ng busilak na adhikaing maprotektahan ang ating mga Ina laban sa salot na pandemya. Tulungan silang tumindig para sa kinabukasan ng kanilang mga anak at pamilya.
Sa Pagsilay ng mga ngiti na tanda at repleksyon ng pagasa, pagbangon ng ating bayan sa pinsala ng kalabang hindi nakikita.