Organisado at sistematikong maikling oryentasyon, paglagda sa kontrata at panunumpa ang isinagawa ng PESO para sa ating mga benepisyaryo ng SPES.

Sa panimulang bahagi ay ipinaliwanag sa ating mga kabataang SPES ang kahalagahan ng pagsunod sa minimum public health standard/protocol upang sila ay makaiwas o hindi ma expose sa isang posibleng covid carrier. Mas mataas ang tsansa nilang maiwasan ang virus kung sila ay palagiang nagsusuot ng face mask at face shield at mananatili silang protektado kung sila ay sumusunod sa lahat ng tagubilin ng pamahalaan.

Sa simula pa lamang ay dapat ng maipamulat sa kanila na kinakailangan ang tamang disiplina para sa kanilang sariling kaligtasan.