Jobs generation program ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon para sa mamamayan ng ating minamahal na bayan.

Ang mga benepisyaryo ng programang ito ay idinideploy sa kanilang barangay o kalapit na barangay upang tumulong sa mga gawain. Sila ay inilapit na sa kanilang lugar upang hindi na gumastos o mabawasan pa ng malaki ang kita o tulong na ipinapaabot ng lokal na pamahalaan sa kanila.

Naka monitor ang ating masipag na PESO manager Honey Wy Sarte upang alalayan ang mga kabataang benepisyaryo ng programa.