Guimba kauna unahan sa Nueva Ecija na magiging Smart Municipality.

Matapos maipasa sa Sanguniang Bayan ang Resolusyong nagbibigay ng otorisasyon sa ating Mayor na makipag kasundo, lumagda sa Memorandum of Agreement ang kinatawan ng ITBS Information Technology at Mayor Jose R. Dizon.

Ayon sa kasunduan, LIBRE ang magiging paggamit ng Guimba LGU sa teknolohiyang ginagamit na sa buong Mundo maging sa Pilipinas at partikular sa mga syudad. Ito ay paghahanda para sa ating pinapangarap na maging isang maunlad na pamayanang may bukas na merkado, sa pagiging disaster, resilient, business friendly kasama na ang paglalagay ng FREE market portal para sa online selling, quick response to emergency situation at marami pang iba.

Tayo po ay maglalabas, sa mga susunod na panahon, ng mga impormasyon hingil dito upang maunawaan ng mamamayan ang mga benepisyong matatamo natin sa libreng paggamit ng makabagong teknolohiya at komunikasyong angkop sa panahong ito at sa new normal.

#YesToModernization
#GuimbaKongMahal