Pangatlo at panghuling serye ng ating naganap na SGLG National Validation. Hindi natin makuha sa isahang post dahil sa haba ng ating pinagdaanan upang maabot ang National Validation.
Pagpupunyagi ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon na mabigyan ang sambayanang Guimbanians ng dekalidad, epektibo, mahusay, masinop at mataas na integridad ng pamamahala at ang lahat ng yan ay sinasalamin ng Seal of Good Local Governance o SGLG.
Malaking karangalan na sa ating munisipyo na umabot tayo sa National Audit/Validation sapagkat hindi lahat ay nakakaabot sa yugtong ito. Ang panuntunan dito ay may 9 na pillar o indicator (Social Protection kinakailangan pasado o awardee ng Child Friendly Municipality at pasado ang lahat tulad ng Health, Senior, PWD, Gender Equality, LCPC at LCAT VAWC/Peace and Order na dapat awardee ng POPS audit/ Youth Development na dapat complied sa YORP at NYC/ Financial Administration na dapat may mataas na COA compliance at financial stability CMCI/ Business Friendly na dapat complied sa BOSS, Citizen’s Charter at FDP/ MDRRM na dapat complied sa OCD-NDRRMC guidelines at may hindi bababa sa functional 54 (58 ang sa atin) brgy DRRM/ Sustainable Education kung saan 93% ng SEF fund natin ang utilized (benchmark ay hindi bababa sa 85%)/Solid Waste na ating inilahad na malapit ng magbukas na planta na waste to energy capable, at Turismo na may imbentaryo ng cultural heritage sites and artifacts. Alin man o isa man sa indicator/ pillar na ito ang bumagsak sa grado alinman sa 3 folds (Provincial, regional at National) audit/validation ay hindi na makakatuntong sa kinalalagyan natin ngayon.
Ganyan kahirap ang sistema ng audit sa pamahalaan at lahat ng iyan ay kayang kayang lampasan ng pamamahala ng isang mapagmalasakit na Mayor Boyong Boyong Dizon.
Dyos ti agngina.
God Bless Guimba Kong Mahal.