Sa gitna ng kapighatian, may Isang ama Ng bayan na laging dumaramay upang maibsan ang kalungkutan at pagdarahop Ng mga pamilyang nawalan Ng mahal sa buhay.
Walang sinuman ang maaaring pabayaan at iwanan sa panahon Ng krisis, iyan Ang mahigpit na tagubilin Ng ama Ng bayan Jose Boyong Boyong Dizon. Ang patunay ng gawaing ito ay Ang agarang pagpapadala Ng tulong pinansyal sa bawat pamilyang nangangailangan. Maliban sa personal na tulong na nagmumula sa sariling bulsa ni mayor Panday ay ang suportang moral na nagpapadama sa kanila na mayroong Pamahalaang Bayan na handang makinig sa kanilang mga hinaing.
Pagkalinga at pagmamalasakit na Mula sa puso at walang halong pagkukunwari.

#tatak Dizon, serbisyong Dizon, tapat at totoo, hindi pakitang tao