Una sa lahat ang Philsys po ay bahagi ng PSA at ang PSA ay national line agency at hindi po lokal. Tumutulong po ang munisipyo sapagkat nais ng ating Mayor na ang bawat Guimbanian ay dapat na mabigyan ng tama at higit pa sa sapat na serbisyo.

Proseso:
Interview o step 1 at magtutungo naman sa ABC hall para sa biometrics o step 2. And mga nakalap na data ay ipapadala online sa national upang magawan ng National ID at ang mga nagawang ID ay ipapadala naman ng national sa bawat barangay sa pamamagitan ng rehistradong sulat (Philpost o Postal sa pagkakilala ng mga tao). Maghihintay na lamang po kayo na dumating.

Maaari ding alamin kung nasa Post Office na ba ang inyong national id. Pwede nyo itong alamin online at nasa larawan po ang pamamaraan.