Patuloy na pagsusumikap ng ating Mayor Jose Boyong Boyong na mapasemento ang lahat ng kalsada sa ating bayan.
Sabi ng marami hindi daw kaya. Totoo nga naman kung iisipin kung gaano pa kahaba ang dapat sementuhin at kakarampot na pondo ng bayan. Aabot sa mahigit isandaang kilometro ang kailangan pang sementuhin at nagkakahalaga ito ng mahigit isang bilyon samantalang nasa 40 to 60 milyon lamang ang pondong maaaring magamit para dito.
Pero hindi kayang pigilan ng mga ganitong balakid ang nagaalab na kagustuhan ng ating mayor na mapagdugtong dugtong na ang mga sementadong barangay roads. Lingo lingo ay ating inihahatid at ibinabalita sa mamamayan ang mga natapos at gagawing kalsada sa pamamahala ng ating Mayor.
Samahan nyo po kami at lakbayin natin ang mga kalsadang ito.