Hinihimok ng ating lokal na kagawaran ng pagsasaka (MAO) ang lahat ng magsasaka na isaayos na ang detalye hinggil sa sukat ng lupa na ipinarehistro sa RSBSA upang maging maayos na ang distribution at mawala na ang mga hinaing o reklamo hinggil sa natatanggap na libreng binhi at pataba.
Ang mga walang RSBSA ay hinihikayat na magparehistro upang makasama sa libreng binhi at pataba. Hindi otomatikong makakatanggap ang isang magsasaka kung hindi naman ito enrolled sa RSBSA.
Sinisikap ng pamahalaang lokal na maibigay sa magsasaka ang tulong na para sa kanila.
Para sa mga reklamo, mag txt o tumawag sa 09954129279 o kaya ay magtungo sa opisina ng Municipal Agriculture Office (MAO) sa Brgy St John tabi ng Hall of Justice. Layunin namin na mapakinggan ang inyong mga hinaing upang ating matugunan sa tama at mabilis na paraan.
Isulong nating maibalik ang dati nating korona bilang Top Rice Achiever.