Mapaunos man yan o Covid
Dito sa Guimba hindi inuurungan
Dahil may Ama tayo ng Bayan
Na hindi ka iiwanan.
#GuimbaKongMahal