Pulisya ng ating bayan dire diretsong umiikot at pinapatrulyahan ang mga kalsada hanggang sa mga barangay.
Sa ulat ni Hepe Norman Cacho, ang lokal na pulisya ay nagsasagawa ng Beat o foot patrol sa kapaligiran ng palengke, pagbisita sa mga establisimyento at nagpapatrulya sa mga barangay gayundin ang pagtugon sa tawag o report ng ating mga kababayan.
Nagbigay babala ang ating kapulisan na ang mga nahuhuli nila ay pinagmumulta kung kayat marapat lamang na sumunod sa mga alituntunin upang makaiwas sa abala at multa. Ayon sa pulisya: “para naman sa kapakanan ng taumbayan ang ginagawang paghihigpit. Layon lamang na sila ay maprotektahan laban sa sakit na kumakalat sa ating bayan.