Nasa talaan ang takdang presyo ng mga bilihin at Ito ay regular na sinusubaybayan at sinusuri ng task force palengke upang matiyak na patas ang takbo ng kalakalan.

Kabilang na rin sa gampanin ng task force ang pagpapaalala ng IATF safety protocols sa mga mamimili at mangangalakal upang magsiguro para sa kanilang kaligtasan.

Ang pagtalima sa batas at pagkakaroon ng disiplina ay daan para sa tuloy tuloy na pagunlad ng ating bayan.
#BIDAangMayDisiplina
#sulongGuimba
#kayangkayakapagsamasama