Kinilala at hinirang na 7th placer ang ating palengke. Ibig sabihin na ang ating pamilihan ay sumusunod sa mga alituntunin katulad ng pagbibigay ng malinis at maayos na palengke, paglalagay ng timbangang bayan, pagbabantay sa presyo ng mga bilihin, may nakalaan na sumbungan ng mamimili at iba pang mga kunsiderasyon na naaayon sa itinakda ng DTI na parametro sa pagsukat at paghirang ng “Pinakamaringal na pamilihang bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija”.
Sa madaling salita, ang ating palengke ay “competitive” dahil nakahilera ito sa mga syudad at maunlad na bayan katulad ng San Jose City (6th place) Science City of Munoz (5th) at San Antonio (1st)
Ating ipinagmamalaki na ang proteksyon ng mamimili ang ating inilalaban. Naka sentro ang pamamahala sa pagbibigay ng serbisyo at kung paano maprotektahan ang kapakanan ng mamimili at taumbayan.