Feb14-18 Cawayan Bugtong (12yo pataas )ABC HALL
Feb14- Cawayan Bugtong ( 5-11yo)
Brgy Hall (mobile processing)
Feb14-15 Subol
Brgy Hall (mobile processing)
Feb 15-18&21 Sinulatan
Brgy Hall (mobile processing)
Feb 16-18&21-22 Sta.Cruz
Brgy.Hall (mobile processing)
Lahat ng kailangan ay nasa larawan.
Sa mga nagtatanong kung bakit wala pa ang ID
Sagot: National po ito manggagaling at thru Philpost (postal) kaya hindi po munisipyo.