Ang ating masisipag na volunteers mula sa Philippine Assistant Communications Group (PACG). Mga dedicated na sumusuporta sa adhikain ng ating Ama ng Bayan na mapanatiling payapa at ligtas ang ating pook palaruan, pook pasyalan at pook ehersisyo.

Makakaasa ang mamamayan na ginagawa ng pamahalaan, sa pamumuno ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon, ang lahat para sa ating mga kababayan#SulongPACG#CSOVolunteers#GuimbaKongMahal