Ang pagswab ng mga taong naging close contact ng isang positibo man o suspetsang kaso ng Covid ay isang pamamaraan para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Kritikal ang resulta nito upang matukoy ng maaga kung sa kanilang exposure ay nakuha nila ang sakit.

Napakahalagang bagay ito para labanan ang virus at sa layuning maprotektahan ang ating mga kababayan. Makakaasa ang mamamayan na patuloy tayong lumalaban at hindi papayag ang ating Ama ng Bayan na may isa tayong kababayan na makokompromiso ang kanilang kalusugan at kapakanan.

Para sa bayan
#GuimbaKongMahal