Sapagkat napakahirap bumili sa ngayon ng mga gamit para sa operasyon ng ating ospital at proteksyon ng ating mga kawani, napakahalaga ng mga naibibigay na tulong ng mga tao at institusyon upang mapunan ang supply na pahirapang nabibili at may schedule ng delivery.

Sapagkat ang tulong na inyong ibinibigay ay naglalayong mapanatili ang operasyon ng ating pagamutan sa panahong kritikal ang ating kalagayan at wala sa panahon ang pagkaubos ng ating kagamitan.

Kung kayat marapat naming ipagpasalamat ang anumang bagay na sa inyong puso nagmula.

Salamat po dating Mayor Jose Bopet Dizon sa 50 antigen kits at 10 body bags. Salamat po PDOH NE sa 500 antigen kits at 50 PPEs.

Hindi po namin masusuklian ang inyong ginagawang pagpapahalaga at layuning makatulong.

Dyos po ang magpapala.