Naipakita natin na lumalaban ang ating bayanat marunong tayong tumanggap ng hamon at pagkatalo. Ginagawa natin itong isang dahilan upang higit pang paghusayan sa susunod na pagkakataon.

Mabuhay ang bawat Guimbanians!!