Bilang ama ng bayan sinisiguro nya na ang mga naka kwarantina, mayroon man o walang kakayahan sa buhay, ay nabibigyan ng kaukulang tulong. Ganyan pagmalasakitan ng pamahalaan ang mamamayan. Napakahirap ng naka kwarantina at sana maunawaan ng ating mga kababayan ang kanilang kalagayan at naway hindi sila madiskrimina.

Hangad ng ating Mayor Boyong Boyong na walang maiiwanan at maitawid ang lahat patungo sa bagong normal at aniya mas mainam sana kung kaya lang natin na wala ng mahawa. Subalit ang pagiingat ay nasa tao pa din at suporta lamang ang pamahalaan. May mga nakalatag naman na hakbang para hindi kumalat ang sakit sa tuwinang mayroon tayong kababayang nahahawa o nakakakuha ng sakit mula sa ibang bayan.

Pinaka mabisang paraan pa din ang pagiingat sa sarili at pinagiingatan din ang kanilang mga mahal sa buhay. Alalahanin natin na mabilis makahawa ang Covid 19 at sa isang iglap lamang ay mayroon tayong naitalang mahigit dalawampu sa isang lugar. Mabuti na lamang at maagap itong na control at walang bata o matanda na peligroso sa ganitong uri ng sakit. Kailan pa tayo magiisip ng tamang disiplina? Kung tumama na ba si Covid sa ating bahay? Harinawa at sa awa ng Dyos ay wag naman sana.

#MASK #HUGAS #IWAS madali namang sundin kung disiplina ay ating paiiralin

Para sa mamamayan at sa bayan
#GuimbaKongMahal