Dire diretsong releasing ng mga binhi ang isinasagawa ng ating lokal na tanggapan ng agrikultura (MAO) upang maagang maipamahagi ang mga binhi para sa mga magsasaka ayon sa kautusan ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon.
Dire diretso din ang pagaasikaso sa mga lumalapit at nagpapatulong upang masolusyunan ang kanilang mga problema patungkol sa RSBSA at iba pang concern.
Ang mga hinaing ng mga magsasaka ay napagpulungan at inilakip na sa isang liham, kasama ang ibat ibat hinaing ng bawat bayan sa Nueva Ecija, upang maiparating sa Central Office ng Kagawaran ng Pagsasaka.