Pagpupulong ng mga kapitan, AgriChairman ng mga barangay at Municipal Agriculture Office. Pinagusapan na dito kung paano ilalatag ang gagawing maagang pamamahagi ng binhi na kasalukuyang isinasaayos ng tanggapan.
Nais ng ating Mayor na ang lahat ay mailathala para sa transparency at maging bukas sa paguusap habang hinihikayat ang lahat ng barangay agriChairman at Kapitan na maging aktibong partner ng lokal na tanggapan para sa agrikultura.
Pinamamadali ng ating Ama ng Bayan ang pagpoproseso at pagre release ng mga binhi upang matulungang ang ating mga kababayang magsasaka.
Bukas po ang MAO sa lahat ng magsasaka ng ating bayan. Huwag po kayong magatubiling idulog anuman ang inyong concern sa kanilang tanggapan.