Kinikilala ng pamahalaang lokal ang kontribusyon ng bawat isa indibidwal man o institusyon lalo nat kung ito ay nagsusulong ng kagalingan at ikauunlad ng ating bayan.

Sariwain natin ang kasaysayan at sa araw na ito itinatag ang isang institusyong napakaraming natulungan. Mga nakapagaral kahit salat sa buhay na ngayon ay mga haligi na ng ating bayan. Mga taong kinikilala sa kanilang larangan, propesyon at estado sa buhay. Mga taong dangal ng ating bayan. At sa likod ng mga tagumpay ay isang paaralang yumakap, kumalinga at umunawa sa kanilang payak na pamumuhay maging ang kanilang kalagayan nuon kulang isang daang taon na ang nakalipas. Paaralang ngayon ay wala na at sa ating paggunita na lamang mananatili ang diwa. Nueva Ecija Institue na kalaunan ay naging Corregidor College nuong 1927 sa ganitong petsa isinilang sa pusod ng ating bayang Guimba.

Ang Nueva Ecija Institute na mas lalo pang umangat ang antas at naging kolehiyo bilang Corregidor College ay isang pamantasang luminang sa mga Guimbanians. Itinatag at pinagyaman ni Sir Eulogio Dizon na isang kinikilalang mapagmalasakit na leader ng bayan maging sa buong lalawigan. Pagpupugay ang nais na iparating ng pamahalaang lokal.

Sa maikling tula ng isa ding kinikilala ng ating bayan ating gunitain ang masasayang alaala ng paaralang naging bahagi ng ating buhay. Pagasa at kinabukasan ang naihatid nito sa ating bayan.

Rodolfo Rudy Palomo wrote:

CORREGIDOR COLLEGE FOUNDING ANNIVERSARY!

The Corregidor College formerly The Nueva Ecija Institute was founded in January 1927. Today could have been it’s anniversary celebration. To remember our beloved school I have written this poem:

Sa ating lalawigan, lalawigan ng NuevaEcija
Sa maganda at maunlad na bayan ng Guimba
May isang paaralang dakila, bantog at kilala
Nueva Ecija Institute- Corregidor College pangalan nya!

Itinatag noong taong 1927 bago magkadigma
Ng isang paham, sa Edukasyon ay dalubhasa
Pangulong Eulogio R Dizon isang dakila
Si “Apo Diyos “ kung tawagin siya ng madla!

Sa loob ng maraming taon libo-libo ang natulungan
Naging malaking tulong sa ating sambayanan
Hindi na kailangang lumayo pumunta sa ibang bayan
Naging pag-asa gabay ng ating pamayanan!

Dahil sa Corregidor College maraming nagtagumpay
Marami ang natuto at bumuti ang mga buhay
Sa aming mga pangarap ikaw ang tugon ikaw ang alalay
Kahit kami’y walang pera kami ay nakapag-aral!

Kahit man lamang sa gunita ikaw ay aming purihin
Sa munti naming nakayanan ikaw ay dakilain
Utang na loob ng Bayang Guimba ating isipin
Hindi dapat iwaglit sa isipan lagi nating limiin!

Sa sino mang makababasa nitong aking katha
Sa sino mang tatamaan nitong aking dukhang tula
Sana ay maging karapat-dapat sa “like o comment”kaya
Pagpupugay sa pagkakatatag ng paaralang dakila!

President Eulogio R. Dizon photo

Corregidor college photo