Sa tuwing may makukwarantina at nagawan ng request para sa pagkain, tubig, bigas, shampoo, sabon, toothpaste at iba pang hygiene na gamit ay agad na tumutugon ang ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon at pinadadalhan sila ng kanilang mga kailangan.

Umaalalay ang inyong pamahalaang lokal sa oras ng kagipitan mayaman man o mahirap na nakakwarantina ay papadalhan ng ating ama ng bayan ng kanilang pagkain, hygiene kit, gamot at bitamina.

Ayaw ng ating Mayor na isinasapubliko pa ang pagtulong na ito subalit kinakailangan din na sa tuwi tuwina ay maiparating sa kaalaman ng ating mga kababayan.

Sama sama nating labanan ang Covid 19 na sumisira sa ating pamilya, pamayanan at tahimik na bayan
#GuimbaKongMahal