Bigyang saysay ang kanyang buhay at kabayanihan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kapwa at sa bayan.

Sinumpaang tungkulin sa watawat ng Pilipinas. Ang lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon, mga opisyales ng munisipyo, hanay ng Kapulisan, ng Pamatay Sunog, Piitang Pangdistrito, Kasundaluhan at mga force multiplyer ay nakikiisa sa sabay sabay at malawakang paggunita at pagtataas ng bandila bilang parangal sa natatanging bayani ng himagsikan laban sa mga mapanakop na dayuhan. Aming ipagtatanggol ang kapakanan ng mamamayan.