Hindi lang po para sa kasiyahan ang ating mga inihahanda para sa kapakinabangan ng mamamayan ng ating bayan. Tayo din ay naghahanda ng mga kagamitang naglalayong makapagbigay ng serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng ating bayan at kababayan.
Mayroon na naman tayong naidagdag na tatlong rescue ambulance, isang rescue truck at isang firefighting truck.
Dagdag na kakayahan ng pamahalaang lokal na pinamumunuan ng isang mapagmalasakit na Mayor Jose Boyong Boyong Dizon na walang iniisip kundi ang mapagsilbihan ang ating mga kababayan at sa buong pusong suporta ng ating Vice Mayor Jesulito Dok Lito Galapon at Sanguniang Bayan.
Patuloy na isinusulong ang ligtas na bayan para sa mapayapang pamumuhay ng mamamayan.