Sa lahat ng hindi susunod at hindi sumusunod sa ipinaguutos na mandatory wearing (pagsusuot) ng face mask at social distancing ay may karampatang parusa at multa para dito.
Mangyari po na paki share sa lahat upang maipaalala na ang laban sa Covid ay LABAN NG LAHAT kung kayat hindi dapat ipinagwawalang bahala. Responsibilidad ng bawat isa na sumunod at responsibilidad ng pamahalaan na ipatupad. Ipakita natin na ang ating bayan ay may mamamayang marunong tumupad, may respeto sa kapwa at malasakit sa bayan.

Sa mga susuway sa utos na kwarantina katulad ng patuloy na paglabas ng bahay at pakikisalamuha ay may karampatang parusa at multa na itinakda ng batas at alituntunin.

Tumulong tayo sa pamahalaan
Para sa kasiguraduhan ng ating pamilya at bayan. Laban ng mamamayan vs Covid 19
Laban ng lahat na sa pagkakaisa ay ating mapagtatagumpayan.
#DisiplinaMuna
#GuimbaKongMahal