Mulit muli ay ipinapaalala ng pamahalaang lokal sa mamamayan ang kahalagahan ng pagrereport ng mga bagong dating sa BHERT ng bawat barangay upang sila ay mamonitor.

Mahalaga din na sumailalim ang bawat bagong dating sa quarantine. Ipinagbabawal po ang paglilibot ng mga naka quarantine at pagsuway sa minimum health protocol at sinumang mahuhuli na sumusuway ay mapapatawan ng karampatang parusa alinsunod sa itinatakda ng batas at mga alituntunin.

Layon po natin na mapanatiling ligtas ang ating mga pamayanan at ang pakikiisa ng mamamayan ay susi upang mapagtagumpayan natin na maitawid ang kapaskuhan na walang kakalat na sakit.

Ugaliing magsuot ng face mask at dumistansya ng isang metro. Pakaisipin natin na pag tumama ang Covid ay maiuuwi naman natin sa ating pamilya. Mainam na ang nag iingat.