Pinaaalalahanan po ang lahat na huwag po sana nating pabayaan ang ating kapaligiran katulad ng ating pamayanan, kalsada, palengke at plaza.

Turuan po natin ang mga bata na itapon ng tama ang kanilang mga basura tulad ng plastic ng samalamig at plastic cup na pinagkainan.

Pook pasyalan ang plaza at hindi basurahan na maaari nyong pagtapunan kahit saan. Maging ehemplo tayo ng kalinisan at disiplinadong mamamayan.