Ito ang isinagawa bilang preparasyon sa pagbabalangkas ng update sa ating revenue code.
Kabilang sa mga binigyan ng oryentasyon ang mga regulatory offices kabilang na ang ahensya ng Pamatay Sunog sapagkat sila ang mga magpapatupad anumang kinakailangang pagbabago para sa sistema ng pagbubuwis.
Inilalathala natin ang lahat ayon sa kautusan ng ating Ama ng Bayan Mayor Jose Boyong Boyong Dizon na maging transparent sa mamamayan. Kinakailangang maiulat ang mga impormasyon para maging aware ang taumbayan.
Sistemang naglalayon na higit pang mapagbuti ang pamamahala patungo sa inaasam na estadong syudad. Maaasahan ng lahat na ang munisipyo ay sumusunod sa itinakdang mga alituntunin at batas at ang kalidad ng ating serbisyo ay lampas sa sapat o tinatawag na standard.