Ang ating tanggapan ng Nutrisyon lokal na departamento ng kalusugan (RHU) ay patuloy at buong pagpupunyaging isinusulong ang kahalagahan ng beastfeeding.
Libre, malinis, puno ng bitamina at may mga sangkap laban sa sakit na kinakailangan ng inyong anak kung kayat nararapat lamang na ating itaguyod para sa kapakanan ng inyong sanggol.
Alinsunod din ito sa Republic Act 10028 at RA 7600.
Breastfeeding!! Ligtas at angat sa natural na sangkap.