Sa panahon man ng pandemya wala pa ding ibang masasandalan ang mga sangol kundi ang kanilang buhay. Ang kanilang ina.

Mas mainam ang gatas ng ina hanggang sa ika dalawang taon ng ating mga anak upang mas maging matatag sila at mataas ang immune system sapagkat ang gatas ng ina ay wasto ang timpla, sapat sa sustansya at kumpleto sa bitamina.Higit na kapakipakinabang sa mga bata ang gatas ng ina sapagkat ito ay pagkain na kumpleto sa sangkap at may panlaban pa ang mga bata sa naglipanang sakit.