Nagpasalamat ang pamunuan ng nutrisyon sa proteksyong (basic PPE) ibinigay ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon. Anila malaking bagay ang mga kahon kahong face mask, isang face shield at isang eye protection para sa kanilang araw araw na gawaing tumulong sa barangay lalo na sa panahon ng pandemya.

Maliit na bagay na pinuno ng taos pusong pagkalinga sa ating mga manggagawa sa barangay. Ang munisipyo ay kinikilala ang ambag ng bawat isa sa laban ng bayan kontra Covid 19. Sama sama at tulong tulong nating alpasan ang mapait na pagsubok na ito.

#GuimbaKongMahal