Mayor Boyong Boyong Dizon, buong puso at diwa sa pagsuporta sa mga kabataang Siklista, Team 3115 ng Bayan ng Guimba.

Pinagkalooban ng ama ng Bayan ng suportang pinansyal ang Cycling Team 3115 ng Guimba Kong Mahal upang magsilbing inspirasyon ng bawat isang manlalaro sa kanilang pagsabak sa larangan ng cycling competition na lalahukan ng ibat ibang bayan at lalawigan. Kilala na ang bayan Ng Guimba sa larangan ng cycling competition sapagkat marami na rin sa ating mga kababayan ang naging matagumpay at napatanyag sa naturang larangan.

Hangad ng ama ng bayan na ibayong mapasigla ang pamamayagpag ng mga kabataang siklista ng Guimba sa prestohiyosong kompetisyon. Karangalan ng Guimba Kong Mahal ang pagkakaroon ng mga pambatong siklista na siyang bumubuo sa Team 3115.

Lakas Sikad para sa patuloy na pag angat…ang sambayanan ng Guimba Kong Mahal ay buong pusong naniniwala sa inyong kakayahan Team 3115.
#The pride of Guimba Kong Mahal
#cycling team 3115