Ang Munisipyo sa pamumuno ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon at ang buong Sanguniang Bayan sa pamumuno ng ating Vice Mayor Jesulito Doc Lito Galapon ay bumabati sa inyong lahat ng isang Maligayang Pasko at Masaganang Bagong Taon.

Dalangin nila na ipagkaloob ng Dyos ang kapayapaan sa bawat isa at kaligtasan sa sakit na nagdulot ng pandemya.