Sama-sama tayong magbigay pugay sa mga dakilang bayani ng ating lahi at sa mga makabagong bayani ng ating bayan. Isang pagsaludo sa ating mga healthworkers at frontliners na buong tapang na humaharap sa laban ng COVID upang masigurong ligtas ang ating pamayanan.

#LingkodBayani
#SulongGuimbaKongMahal 💚