Ating sundin ang kautusan mula sa Nasyunal na Pamahalaan at Ordinansa ng ating bayan para na din sa kaligtasan ng mga bata lalot higit na wala pang bakuna bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan. Kailangan nating paghandaan para sa kapakanan ng mga bata, ng ating mamamayan at ng ating bayan.
Nasa larawan ang karampatang multa sa mga mahuhuling lumalabag.