Pansamantala pong isinailalim ang ating ospital na mas kilala sa “Lying In” sa hospital quarantine mula ngayon hanggang Marso 10 upang magbigay daan sa general disinfection procedure, determination ng level of exposure sa mga Covid patient na nakasalamuha ng mga kawani ng ospital at ang pagpapaloob sa mga close contact sa kwarantina na siguradong magdudulot ng irregular na operasyon ng ospital. Mananatili ang kalagayang ito hanggang sa madetermina na ng pamahalaan na safe ang lugar na ito para sa publiko.

Hindi muna sila tatanggap ng mga magpapa konsulta sa ER at Out patient at kung maari ay sa ibang pasilidad muna sila magpakonsulta.

Patuloy pong tatanggapin ang mga nagda dialysis at mga nakagat ng hayop (animal bite treatment) habang ang mga dating pasyente naman ay mananatili sa ospital ayon sa quarantine guidelines ng DOH.

Mahalaga ang buhay at kinakailangan namin itong ingatan. Please bear with us.