Paguulat: 12 barangay ang nakapagrelease (petsang Mayo 20,2022) na ng tig 40 bags ng hybrid na binhi kung saan tinatayang humigit kumulang na 480 farmers ang makikinabang.
Kahit kaunti lamang ay ating paghahati hatian
biyayang hybrid galing sa DA National ating ibabahagi sa abot ng mabibigyan. Atin unawain na 40 lamang bawat barangay ang hatian.
Antabayan po natin ang pagdating ng inbred na agad naming ipamamahagi sa bawat barangay.
Sinisikap ng pamahalaang lokal na mabahaginan ang mga magsasaka simula sa maliit na saka paakyat sa may malalaking lupa.