Inasikaso ng ating acting MAO Nida Lanuza, sa gabay at patnubay ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon, ngayong araw na ito ang personal na paglapit at paghingi ng karagdagang binhi para sa bayan ng Guimba sapagkat lubhang kapos ang alokasyon.
Aabot sa halos 4,500 bags ang karagdagang binhi na ating nahingi para sa ating mga magsasaka na minadali nating maiuwi sa pamamagitan ng pagarkila ng mga truck at pahinante gayundin ang paggamit sa ating mga truck sa tulong ng ating Menro Gideon Pascual.
Inabot na ng gabi ang pagdidiskarga sa pinaglagakang warehouse ang ating mga kawani at mga inupahang porter at inaasahang babalik pa sa Pampanga upang kuhanin ang mga natitira pang mga binhi.
Ating iniuulat upang nalalaman ng ating mga kababayan. Pagmamahal at malasakit sa ating mga magsasaka ang sya naming pinanghahawakan at hindi alintana ang pagod at puyat makapagsilbi lamang ng tama at higit pa sa sapat.