Livelihood starter kits ipinamahagi sa Pangkat ng Kababaihan, PWD at Guimba Gay Association.
Programang ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon na may layuning lumilikha ng trabaho para sa mamamayan ng Guimba sa pagpupunyagi ng ating PESO Manager.


For more info, click here